INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Przekazane w oparciu o art. 13 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej jako „RODO”.

1. Następujące osoby wspólnie są Administratorami Pani/Pana danych osobowych pozyskanych w związku ze złożeniem zamówienia/zawarciem umowy i wykonaniem zamówienia/umowy z AGW Grzegorz Węgrowski, NIP 8441732216:

a)     Grzegorz Węgrowski

Dalej zwany „Administratorem”.

Dane kontaktowe do administratora:

 

Adres:  ul.Królowej Jadwigi 3, 16-400 Suwałki

e-mail: biuro@agw.com.pl

telefon: +48696165052

2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Admistratora w celach:

a)     realizacji złożonego przez Państwa zamówienia

b)     ewentualnego rozliczenia i dochodzenia roszczeń wynikających ze złożonego przez Państwa zamówienia;

c)      archiwizowania;

d)     księgowych.

3. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

a) dostępu do treści swoich danych;

b) sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych;

c) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

d) przenoszenia danych;

e) wniesienia skargi do organu właściwego w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

4. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione kancelarii prawnej bądź profesjonalnemu pełnomocnikowi celem dochodzenia ewentualnych roszczeń, które przysługiwać mogą wobec Państwa lub w innych sprawach, związanych ze złożonym przez Państwa zamówieniem.

5. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione firmom kurierskim celem realizacji złożonego przez Państwa zamówienia.

6. Na Pani/Pana danych osobowych Współadministratorzy nie będą wykonywali operacji  przetwarzania, w tym profilowania, których skutkiem jest zautomatyzowane podejmowanie decyzji.

Na góre